2006 - MMVI / PRAETORIAN ADVISORS / ALL RIGHTS RESERVED